Main Menu
BANGKOK PORTAL


โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)


 

วิสัยทัศน์  พัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ปรัชญา  การศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต
คำขวัญ   คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่การปฏิบัติ
สี   แดง – ขาว
ต้นไม้ เฟื่องฟ้า
ประวัติ  โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เดิมชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาล คลองบางเขน ๓ ” (อนุบาลวิชา) อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๕ มีนายเชย ชีวกานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้นด้วยงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๘๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๗๗ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนประชาบาล ตำบลตลาดบางเขน ๓” (ประจำอำเภอ) แต่หลังจากที่ได้ซ่อมแซมตัวอาคารหลายครั้งพบว่าสภาพอาคารทรุดโทรมมาก
           ดังนั้นนายเกียรติ เกียรติสกุล ซึ่งเป็นผู้อุปการะโรงเรียนได้ติดต่อนางหลง ไว้สาลี ให้บริจาคเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และทางการสมทบอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้ลงมือก่อสร้างในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ สร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ส่วนอาคารไม้หลังเก่าได้สร้างเป็นบ้านพักครูแทน ต่อมาทางการจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) ปัจจุบันโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2551
สภาพทั่วไป  มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ด้านหน้าอยู่ติดกับถนนใหม่ Local Road ถัดออกไปเป็นทางรถไฟ และถนนวิภาวดี ฝั่งตรงข้ามเป็นโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์และโรงแรมรามากาเดนส์ ด้านข้างติดกับบ้านพักของทหารสวัสดิการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ และปปส. ร้านอาหาร สภาพชุมชนมีความหลากหลาย ประกอบด้วย ที่หยุดรถไฟทุ่งสองห้อง ร้ายขายของชำ ร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น ด้านหลังอยู่ใกล้กับคลองเปรมประชากร และชุมชน  
          โรงเรียนบางเขน มีประวัติมายาวนานมีชื่อเสียงในอดีต ประชาชนนิยมพาบุตรหลานมาเข้าเรียนเพราะโรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน ส่วนสภาพแวดล้อมโรงเรียนนั้นดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถึงแม้จะมีชุมชนที่หลากหลายแต่ก็ไม่ได้อยู่ติดกับทางโรงเรียนมากนัก เพราะทางชุมชนจะอยู่อย่างเป็นสัดส่วน

เน้นผู้เรียนร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรม  สืบสานความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) หมู่ 1 ซอยวิภาวดี 25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์ Tel. 02-5895367  Fax. 02-9547869

เว็บไซต์  http://vaisalee.com